Zakładanie firmy przez Internet

Aby założyć własną działalność gospodarczą musimy odwiedzić kilka miejsc, wypełnić kilka druków i wykonać kilka czynności. Oto one:

Na początek wpisujemy w wyszukiwarkę internetową adres firma.gov.pl i na stronie, która nam się wyświetli wypełniamy formularz CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Należy w nim wskazać kto będzie prowadził dokumentację finansową naszego przedsiębiorstwa. Gdy tego nie wiemy to wybieramy opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji i ewentualnie na bieżąco aktualizujemy wpis. Formularz ten jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, numeru NIP, wybór odpowiedniej formy opodatkowania oraz zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS.
W formularzu musimy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Nasz NIP pozostaje niezmieniony i staje się numerem naszego przedsiębiorstwa. Jeśli do tej pory go nie posiadaliśmy, to to został on nadany przy realizacji przez Ministerstwo naszego wniosku CEIDG. Możemy go poznać korzystając z wyszukiwarki przedsiębiorców. Znajdziemy tam również numer REGON potrzebny przy składaniu dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Skorzystanie z wyszukiwarki oszczędzi nam dwutygodniowego oczekiwania na list z Głównego Urzędu Statystycznego z tymże numerem. .Jeśli zakładamy spółkę, to w Urzędzie Skarbowym musimy złożyć druki NIP – 2 oraz NIP D.Jeśli zamierzamy być płatnikiem VAT musimy złożyć druk VAT – R. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca posiada podwójną osobowość.Występuje jako płatnik, czyli osoba płacąca składki za siebie oraz swoich pracowników i jako ubezpieczony. Jeżeli nasza działalność gospodarcza jest naszym jedynym źródłem dochodu lub pracujemy na umowie o pracę zarabiając poniżej minimalnej pensji krajowej, to druk ZUA. Gdy mamy umowę o pracę i zarabiamy więcej, musimy złożyć druk ZZA. Druki te należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności podanej we wniosku CEIDG w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście lub drogą pocztową. Po złożeniu tych dokumentów pozostaje nam właściwie tylko założyć konto bankowe. Można zrobić to przez internet lub udając się do banku. Do podpisania umowy konieczne jest posiadanie dowodu osobistego, wydruku z systemu CEIDG i dokumentu nadającego numer REGON. Można także posiadać pieczątkę. Jej posiadanie nie jest regulowane żadnym aktem prawnym, ale dokumenty nią opatrzone wyglądają bardziej oficjalnie. Po założeniu konta trzeba o tym fakcie powiadomić ZUS i US. Oprócz wymienionych wyżej dokumentów w przypadku niektórych działalności gospodarczych musimy zdobyć odpowiednie koncesje i zezwolenia. Teraz pozostaje już tylko życzyć powodzenia wszystkim startującym przedsiębiorcom!

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*