man-76202_960_720

Energochłonność polskiej gospodarki

Maj 18, 2017 admin 0

Energochłonność definiuje się jako iloraz zainwestowanej energii do efektów z uzyskanych z tej inwestycji. Dla rozwoju polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjności zasadnicze znaczenie ma spadek […]