Największe polskie przedsiębiorstwa w 2015

  1. Ranking.
  2. Działalność 6 największych przedsiębiorstw w 2015 r. w Polsce.
  1. Ranking.

Na podium największych polskich przedsiębiorstw w 2015 roku  według danych opublikowanych przez WPROST są: PKN Orlen SA, PGiNG SA i Grupa Lotos SA. Wszystkie te firmy reprezentują branże przemysłu paliwowego. W tabeli 1. ujęto zarówno spółki, nad którymi kontrolę sprawuje Skarb Państwa, jak i prywatne przedsiębiorstwa czy też te, które stanowią własność komunalną. Głównym kryterium, stanowiącym o pozycji na liście, były uzyskane przychody ze sprzedaży w 2014 roku. Niekwestionowanym liderem rankingu został PKN Orlen, który od wielu lat stoi na podium.

L.p.

Spółka

Przychody ze sprzedaży [mln zł]

Zmiana przychodów [%]

Wartość firmy

[mln zł]

1.

PKN Orlen SA

106 832

– 6,0

28 400

2.

PGiNG SA

34 304

7,1

38 527

3.

Grupa Lotos SA

28 502

– 0,2

5 626

Kolejne miejsca zajmują firmy z branży energetyki, przemysłu wydobywczego i ubezpieczeń, co przedstawiono w tabeli 2.

L.p.

Spółka

Przychody ze sprzedaży [mln zł]

Zmiana przychodów [%]

Wartość firmy

[mln zł]

4.

PGE SA

28 137

-6,7

37 769

5.

KGHM Polska Miedź SA

20 492

-15,0

25 560

6.

PZU SA

19 618

3,4

40 672

  1. Działalność 3 największych przedsiębiorstw w 2015 r. w Polsce.

Polski Koncern Naftowy działający w branży przemysłu petrochemicznego zajmuje się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją paliw. Działa nie tylko na terenie Polski (Płock, Jedlicz, Trzebinia) ale również w Czechach i na Litwie (Możejki). Łącznie moce przerobowe wynoszą 31,7 milionów ton ropy naftowej. W marcu 2016 r. grupa PKN Orlen opublikowała roczne sprawozdanie finansowe, gdzie przychody ze sprzedaży w roku 2015 wyniosły 88,34 mln zł i w porównaniu z rokiem ubiegłych to spadek o 17,3% a z rokiem 2013 to spadek aż o 22,2%.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to największa spółka w Polsce, która zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. Działa na terenie Polski, ale także za granicą w takich państwach jak: Libia, Pakistan, Czechy, Dania i Niemcy. Pomimo, iż spółka zanotowała w roku 2014 wzrost o 7,1% to wiceprezes Andrzej Parfinowicz wskazał, że w spółce nie dzieje się najlepiej. Podpisywane były niekorzystne umowy z wykonawcą terminala LNG, co niesie za sobą konsekwencje opóźnienia w odbiorze gazu zakontraktowanego z Kuwejtu. Chaotyczne zarządzanie poskutkowało konfliktami interesów. Po tej wypowiedzi – wiceprezes został zawieszony.

Grupa Lotos zajmująca się głównie wydobyciem oraz przetwórstwem ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych tj. paliwa, oleje, asfalt, smar czy parafina. Największe przedsiębiorstwo w województwie pomorskim, w Gdańsku nad Martwą Wisłą zlokalizowała swoją rafinerię. Co do wielkości druga największa rafineria w Polsce.

W następnym zestawieniu przedstawimy ranking firm kurierskich.