Klasyfikacja menadżerów

Zależnie od szczebla zarządzania, mówi się o następującej klasyfikacji menadżerów:
1. Menadżer wyższego szczebla – top management – jest to nieliczna grupa. Są zwykle prezesi i dyrektorowie. Do ich zadań należy przede wszystkim wyznaczanie strategii i celów dla kierowanej organizacji.
2. Menadżerowie średniego szczebla – middle semi level management – menadżerowie tego typu odpowiadają za realizacje założonych planów przez menadżerów wyższego szczebla. Przykładem takiej osoby jest kierownik.
3. Menadżerowie pierwszego szczebla – first line management – koordynuje i nadzoruje działania pracowników szeregowych. Są to brygadziści oraz kierownicy zmian.
Bez względu na zajmowaną pozycję w strukturze organizacji, każdy menadżer musi być specjalistą w swojej dziedzinie.