Energochłonność polskiej gospodarki

Energochłonność definiuje się jako iloraz zainwestowanej energii do efektów z uzyskanych z tej inwestycji. Dla rozwoju polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjności zasadnicze znaczenie ma spadek energochłonności, ponieważ w dzisiejszym świecie oszczędność energii prowadzi do przewag konkurencyjnych. Mówiąc prościej, kraje o wyższej efektywności energetycznej są wstanie rozwijać się sprawniej.

Polska na tle innych krajów

Polska gospodarka jest zdecydowanie zbyt energochłonna w porównaniu ze średnią unijną. Warto także zauważyć, że cała UE pod względem energooszczędności ustępuje Stanom Zjednoczonym oraz krajom azjatyckim. Z drugiej strony należy być świadomym, ze energochłonność gospodarki jest silnie związana z poziomem rozwoju gospodarczego, a niski poziom energochłonności jest charakterystyczny raczej dla krajów bardzo rozwiniętych.

Zdecydowanie najbardziej energochłonnym (w Polsce jak i na całym świecie) sektorem gospodarki jest sektor przemysłowy i to głównie w nim trzeba wprowadzić zmiany mające na celu większą oszczędność energii. Polska powinna także wykorzystywać doświadczenia zachodnich państw w zakresie polepszenia energooszczędności gospodarki, aby nie wpaść w pułapkę, w której wzrost energooszczędności szkodzi gospodarce, ponieważ obarczony jest kosztem znacznego zwiększenia poziomu cen za energię. Taka właśnie sytuacja miała miejsce np. we Francji oraz USA.

Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki są ogromne. Z powodu względnie małej wartość polskich grup energetycznych, realizacja przez nie inwestycji o wartości odpowiadającej potrzebom polskiej energetyki, wymaga połączenia kilku źródeł finansowania np. dotacje państwowe, emisję akcji, czy zaciągnięcia kredytu.

Polska to duży rynek energii elektrycznej z wielkim potencjałem wzrostu. Międzynarodowe instytucje finansowe widząc ten potencjał, oferują atrakcyjne możliwości finansowania inwestycji na tym rynku. Wyeksploatowane moce wytwórcze oraz ciągły wzrost popytu na energie sprawiają że rynek jest bardzo chłonny. Na rynku panują więc bardzo ciekawe perspektywy dla inwestorów.

Z drugiej strony istnieją czynniki, które znacznie ograniczają te inwestycje. Należy do nich np. niestabilne otoczenie polityczno-prawne, wynikające z dostosowań polskich przepisów prawa energetycznego do dyrektyw UE.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*